header

Contact

U kunt contact met ons opnemen via het emailadres: info@hart4doornenburg.nl
of een brief sturen naar:

secretariaat van Hart4Doornenburg,
Pannerdenseweg 59,
6686BD Doornenburg

Bankrekening:
NL68 RABO 0309 3905 16
t.n.v. Hart4Doornenburg te Doornenburg

Doelstelling en werkwijze

Iedereen vanaf de leeftijd van 14 jaar kan lid worden van onze vereniging Hart4Doornenburg. De contributie bedraagt minimaal 50 euro per jaar.

Alle inwoners van Doornenburg kunnen al dan niet in verenigingsverband aanvragen indienen voor een bijdrage in projecten, die ten goede komen aan de Doornenburgse gemeenschap. Alle aanvragen dienen vergezeld te gaan van een projectbeschrijving en een financiële onderbouwing. De bijdragen van onze vereniging zijn bedoeld voor aparte projecten en niet voor dekking van een exploitatietekort. Als naar het inzicht van het bestuur aan deze eisen is voldaan, wordt de aanvrage met alle gegevens op de website gepubliceerd.

In het najaar wordt een voor iedereen toegankelijke gezellige café avond georganiseerd door de indieners van het winnende project van het vorig jaar. De nieuwe projecten worden hier gepresenteerd en de leden kiezen welke projecten voor een bijdrage in aanmerking komen. Daartoe wordt een verkiezing gehouden van de projecten met een eerste, tweede en derde prijs.

Het totaal ingezamelde bedrag aan contributies wordt als volgt verdeeld: De eerste prijs is 50% van het budget, de tweede prijs 30% en de derde prijs 20%. Tevens zal het bestuur op deze avond verantwoording afleggen van het financieel beleid. De eventuele opbrengsten van de café avond zijn voor de organiserende partij.

Belangrijke uitgangspunten van onze vereniging zijn democratische besluitvorming en maximale transparantie: communicatie van alle stukken naar alle leden, ook de aanvragen van verenigingen met de daarbij horende financiële onderbouwing zullen op de website openbaar worden gemaakt. Het bestuur betaalt de verenigingskosten (hosting website, bankkosten, kosten KvK e.d.), zodat alle contributiegelden ten goede komen aan de projecten. Er blijft niets aan de strijkstok hangen.

Tijdens de oprichtingsvergadering heeft de voorzitter Erik Feijen een uiteenzetting gegeven van doelstelling en werkwijze van de vereniging Hart4Doornenburg. Zijn Powerpoint presentatie kunt u hieronder aantreffen:

Presentatie 1e Café-avond 28 november 2015

 

Nieuwe leden schrijven zich tijdens de oprichtingsvergadering

Nieuwe leden schrijven zich in tijdens de oprichtingsvergadering.

 
Copyright 2018 hart4doornenburg.nl