header

Contact

U kunt contact met ons opnemen via het emailadres: info@hart4doornenburg.nl
of een brief sturen naar:

secretariaat van Hart4Doornenburg,
Pannerdenseweg 59,
6686BD Doornenburg

Bankrekening:
NL68 RABO 0309 3905 16
t.n.v. Hart4Doornenburg te Doornenburg

Lopende projecten

Aanvraag projecten 2016

 1. Historische Kring Doornenburg vraagt een financiële ondersteuning bij het uitbrengen van een boek over het buurtschap de Burgeu

Een al lang gekoesterde wens
Een aantal leden van de Historische Kring Doornenburg, waaronder buurtbewoners van de voormalige Burgeu, is al ruim 10 jaar geleden begonnen met het beschrijven van de geschiedenis van de “Bergeu”, inclusief het verzamelen van levensverhalen van bewoners. De basis van deze beschrijving vormen ondermeer interviews van (toen nog levende) voormalige bewoners, oude foto’s en oude landkaarten.
Een belangrijke aanjager was de enkele jaren geleden overleden Jo Leenders, actief lid van onze Kring, zelf geboren op Burgeu. Van hem komt de uitspraak: “Er zijn vele gronden, er is maar één geboortegrond”, een uitspraak die het belang van het beschrijven van de geschiedenis van Burgeu treffend formuleert.
De Historische Kring en de Schippersvereniging Sterreschans hebben, mede op initiatief van Jo Leenders, in resp. okt 2009 en maart 2010 een meerdaagse tentoonstelling georganiseerd in Doornenburg waarin o.a. aandacht besteed werd aan de geschiedenis van (de bochtverbetering van) het Pannerdensch Kanaal en meer specifiek aan Burgeu.

De daad bij het woord: boek in 2017
Omdat er bij veel oud-bewoners en hun familieleden veel interesse is voor de geschiedenis van Burgeu, wil de Kring dat na zoveel Jaren eindelijk daadwerkelijk de geschiedenis van Burgeu wordt vastgelegd, ook om jongeren te informeren over een boeiend en interessant stuk verdwenen Doornenburg.
Voorjaar 2016 is een projectgroep, bestaande uit 5 HKD-leden, ingesteld die vervolgens aanvullende interviews heeft afgenomen van oud-bewoners en veel nieuw materiaal heeft verzameld.
De projectgroep is recent begonnen met het schrijven van een leesbare en aantrekkelijke boek. Ook is contact gelegd met een aantal drukkerijen. De voorlopige planning is het boek in de loop van 2017, ons jubileumjaar, uit te brengen.

Begroting
Uitgaven:

Boek                          4.000

Infopaneel                    Pm

Totaal                    € 4.000

Geschatte inkomsten

Verkoop                    1.500

Subsidie                    2.500

Totaal                    € 4.000

 

2) Wendy van Geelen vraagt financiële steun voor haar project “Creamiddag Doornenburg”.

Voorwoord

Ik ben Wendy van Geelen geboren in st. Michielsgestel en sinds 10 jaar woonachtig in Doornenburg ben getrouw met Tim van Geelen en moeder van 2 dochters.

Ik ben ik werkzaam bij Pluryn als begeleider SGEVG (sterk gedrag gestoord en ernstig verstandelijk gehandicapt). Dit is een complexe zorg die veel flexibiliteit van je vraagt, je moet continu inspelen op de verschillende situaties die elkaar heel erg snel opvolgen. Hierbij speelt de non-verbale communicatie die een kind hierbij laat zien een belangrijke rol.

Daarnaast werk ik in nachtdiensten bij de EMB-groep (ernstig meervoudig beperkt) en assisteer ik bij de crisisopvang jeugddetentie. Hierbij is het vooral van belang om overzicht te houden op structuur en regelmaat. Ik ben getraind en geschoold om prikkelverwerking en hoog gevoeligheid te herkennen en hierop in te spelen.

Ik ben tot dit initiatief gekomen omdat ik ook in de Doornenburgse samenleving kinderen in gezinssituatie zie die verreweg van ideaal zijn. Door het organiseren van creamiddagen wil ik deze kinderen maar ook de kinderen uit een stabiele gezinssituatie een kans bieden om kind te zijn.

Wendy van Geelen

Opzet

Om te starten wil ik maandelijks op de woensdagmiddag van 13:30-17:00 u een creamiddag organiseren. Deze middag is toegankelijk maximaal 30 kinderen van groep 1 t/m 8 en moet laagdrempelig zijn met andere woorden kostenneutraal.

De focus richt zich in eerste instantie op maatschappelijke ondersteuning waarbij kinderen uit een instabiele gezinssituatie voorrang krijgen, ik denk hierbij kinderen uit gezinnen met beperkte middelen, relatieproblemen of vluchtelingen. Neemt niet weg dat ook kinderen uit een stabiele gezinssituatie welkom zijn.

Voor de inschrijving gaan we in eerste instantie in overleg met de basisscholen. Mijns inziens zijn de leerkrachten instaat om juist deze kinderen en hun ouders te stimuleren om aan deze middag deel te nemen.

Voor de Doornenburgse kinderen is het vooral leuke laagdrempelige creamiddag!

Voor de begeleiding van de kinderen tijdens deze middag ben ik opzoek naar ouderen (opa’s en oma’s), jongere vanaf 16 jaar en volwassenen.

Er zullen diverse onderwerpen aan de orde komen ik denk hierbij aan,

 • Bandplakken
 • Breien en haken
 • Schilderen
 • Vogelhuisjes maken
 • Oppimpen van oude meubeltjes
 • Verhalen schrijven en vertellen
 • Moestuin

Uit gesprekken die ik in aanloop van dit project heb gevoerd met de Dorpscontactpersonen kwam naar voren dat deze opzet eventueel kan aansluiten bij hun initiatief om een dagopvang te realiseren voor ouderen zonder indicatie.

Creamiddag wat is het?

Het wordt geen traditionele creamiddag, we gaan werken in groepen waarbij het onderwerp afwisselt. We houden bij het formeren van de groepen rekening met leeftijd en interesse.

We zullen ook gasten uitnodigen die bij een specifiek onderwerp van belang zijn, denk hierbij aan een fietsenmaker die uitleg geeft bij het plakken van banden. Ook zullen er opdrachten zijn waarbij oudere en jongere samenwerken.

Ook het verzorgen van dieren zal aan de orde komen, zo zal de groep op termijn ook een rol krijgen bij de ophanden zijnde dierenverblijf “de Beestenboel” bij speeltuin en kasteel

We houden ook rekening met de feestdagen, Vaderdag, Moederdag, eigen verjaardag, Kerstmis, Pasen, voorjaars braderie, kerstmarkt, Sintmaarten etc.

Er wordt naast het knutselen ook aandacht besteed aan vaardigheden als leren schuren, schroeven en timmeren natuurlijk ook voor de meiden!

De creamiddagen worden het gehele jaar door georganiseerd van zomervakantie tot zomervakantie We sluiten het jaar af met een leuk evenement

2x per jaar krijgen de kinderen een opdracht waarbij kleuren in combinatie met vragen een indicatie geven wat ze vinden en ervaren bij deze middagen. Dit kleurenpalet vormt een schilderij waarmee de kinderen op de foto gaan als aandenken aan dat jaar.

Onderwerpen die men kan verwachten:

 • Oppimpen van kasten, tafels en stoelen. Alle spullen worden zelf gebruiksklaar gemaakt.
 • Fotolijstjes pimpen
 • Vlaggenlijn maken
 • Fietsbanden plakken
 • Schemerlampje maken
 • Fotoboek kaften
 • Sierraden lijst
 • Sleutel kastje
 • Activiteit met de dagopvang
 • Dieren verzorgen op het kasteel (voorjaar schoonmaak en winterklaar maken)
 • Bladeren scheppen in de speeltuin of zorg voorziening de Merlijn.
 • Plaid maken

Ik ga er ook vanuit dat de leerlingen van het OBC zorg en welzijn staan te popelen om onder leiding van hun leerkrachten maatschappelijke ondersteuning kunnen bieden in de vorm van een middag meehelpen of zelf een programma uitvoeren.

De middag wordt altijd afgesloten met het voorgelezen verhaal waarbij de groep gesplitst wordt in jong en oud.

Kostenoverzicht

Meubels:                                                                                                          € 700,-

Kasten/ tafels en stoelen

Bekers/bakjes

Opberg bakken

Schilderezels

Overalls 15 stuks a €15,- met sponsoring

 

Gereedschap:                                                                                                 € 500,-

Schuurpapier

Verschillende plakband

Kwasten

Bakjes

Zeil

Spuitverf

Touw verschillende kleuren/soorten

Wieltjes

Hamer

Schroevendraaiers

 

Knutsel spullen                                                                                               € 500,-

Papier

Stoffen € 5,- strekkende meter

Gekleurd karton

Oase

Piepschuim

Scharen

Lijm verschillende soorten

Lijm pistool

Snijmatten

Verf

Potloden

Stiften

Nietmachine

Plakband

Schilderdoek

Houten bakjes/bordjes etc.

Stickers en andere deco

Kralen/linten

krans

Sponsoring en andere initiatieven

Wat ik ga zelf nog doen of ik al gedaan heb

 • Dingen verzamelen, en dan vooral stoffen
 • Zoeken naar gratis spullen in en rondom doornenburg
 • Ik wil meedoen aan de Rabobank clubkas.
 • Jaarlijkse collecte met de kinderen
 • Door verkoop vanzelf gemaakte spullen op de kerst- en voorjaarsmarkten
 • Organiseren van de speelgoed- en kledingbeurs
 • Aanvragen van subsidies

Tenslotte!

Ik hoop dat ik iedereen een goed inzicht heb kunnen geven met wat bedoeld word bij een

‘’Creamiddag’’ en hoop dat ik hiermee ook het enthousiasme gewekt heb waardoor we wellicht hulp kunnen krijgen bij het opstarten van dit project.

 

Wendy van Geelen.

 

 

 

 

 

                Gezamenlijke opdracht om te kijken waar we staan met de groep?
Copyright 2018 hart4doornenburg.nl